Rut Avdrag

Mobil:

070-62 156 35

Tel:

0910-156 35

Adress:

Risbergsgatan 2


931 49 Skellefteå

Epost:

Hemsida:

www.bualoyshemservice.se

RUT-AVDRAG

RUT är en akronym för Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Med hjälp av RUT-avdraget betalar privatkunden halva faktura beloppet, resterande del är skatteavdrag. Däremot faktureras hela resekostnaden som ej omfattas av RUT-avdraget.


Det arbete som du söker RUT-avdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Hushållsarbete som rengöring, underhåll och tvätt ger rätt till rutavdrag. Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till rutavdrag.


RUT-avdragets storlek beroende på ålder

18-65 år 25 000 kr/år. > 65 år 50 000 kr/år.


Skattereduktionen för ROT+RUT får uppgå till sammanlagt högst 50 000 kr per person i hushållet för beskattningsåret.


Eftersom andra avdrag görs först, kanske du inte kan utnyttja hela rot- eller rutavdraget beroende på ditt skatteunderlag.


Du kan ju aldrig få mer i skatteavdrag än vad du ska betala i slutlig skatt. Du blir då återbetalningsskyldig.Intyg för utnyttjat RUT-avdrag

Skatteverket erbjuder en e-tjänst där du som köpare kan se hur mycket preliminärt rot- och rutavdrag du har utnyttjat under innevarande år. Det krävs att du har en e-legitimation för att du ska kunna använda e-tjänsten. Intyget kan du visa upp för den som ska utföra rot- eller rutarbeten åt dig.


Tänk på att intyget bara tar hänsyn till ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats innan intyget utfärdades. Intyget tar heller inte hänsyn till den skattereduktion som du fått som löneförmån av din arbetsgivare för rot- och rutarbeten.Om du inte har e-legitimation kan du ringa till Skatteupplysningen 0771-567 567 och få ett intyg hemskickat.

KONTAKTA OSS

Du når oss enkelt genom att fylla i formuläret

nedan och skicka, så hör vi av oss.

Det går även bra att ringa, säkrast är att ringa

mellan kl 16:00-20:00

 
 
 
 
 
 
 
Hemstädning
Storstädning
Flyttstädning
Konsultation